29/6 - Det begynder at ligne en kedelig tendens: Lige så fint vejr som vi har i Roskilde om torsdagen, lige så dårligt vejr har vi om fredagen på Julebækhus. Dagens varsler om stormflod havde nok også lagt en dæmper på detagerantallet, men vi var da 7 biler og en lastvogn. Regnen kom først for alvor kl. 21, men så gjorde den det til gengæld også!