19/4 - Omkring 150 biler deltog i aftenens træf. Det er i langt tid gået fint for de fleste med at respektere vores ønsker om at der bliver kørt pænt til og fra træffet. Desværre var der en del deltagere her til aften der mente at Vindeboder skulle laves om til en filial af Jyllandsringen. Vi vil gerne have os frabedt dette. Vores træf kan kun gennemføres så længe vi holder et godt forhold til de omkringboende så det er derfor en rigtig dårlig ide at køre hurtigt og råddent i området, vi kommer trods alt igen hver torsdag hele sommerhalvåret. Respekter dette eller bliv hjemme!!
Page 1 of 2 Next

 

Page 1 of 2 Next