17/8 - Vejret var en udfordring, så træffet blev et af de mindre.